Zanocuj w lesie

 Program „Zanocuj w lesie” w Nadleśnictwie Krasnystaw

Miło nam powitać Cię w lesie zarządzanym przez Lasy Państwowe.

To obszar, na którym możesz biwakować.

Zanim oddasz się relaksowi na łonie natury, przeczytaj, proszę, zasady korzystania

z udostępnionych na ten cel terenów.

Ufamy, że pozostawisz to miejsce bez śladu swojej obecności.
Nie jesteś jedynym, który korzysta z tego miejsca.

Miłego obcowania z lasem!

 

Mapa obszaru w ramach programu "Zanocuj w lesie" - leśnictwo Namule

Mapa obszaru w ramach programu "Zanocuj w lesie" - Leśnictwo Pańska Dolina

 

Lokalizacja widoczna jest również na mapie [https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy ] oraz z poziomu aplikacji Mbdl [link] (android) lub [link] iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

 

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. regulaminem korzystania z obszaru [link do regulaminu]

  2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą

UWAGA ! Nadleśnictwo Krasnystaw nie udostępniło miejsc do rozpalania ogniska.

  3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/ Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem

   4.  zasadami bezpiecznego korzystania z lasu [https://czaswlas.pl/bezpieczenstwo-w-lesie-i-porady-3]

 

  5.  z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze.

     Prace z zakresu gospodarki leśnej w obszarze objętym programem „Zanocuj w lesie” 
     prowadzone są w następujących oddziałach: (miesiąc październik)

 

Leśnictwo Namule238f, 259a,b ; 260 d ; 264a,b,c,d ; 268 b ; 271b,c ; 

Leśnictwo Pańska Dolina - 164c,164b,  157Ac, 156c, 137c.

             Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu.

  6. z czasowymi wyłączeniami /zmianami przebiegu szlaków

       a. "..." zostaje czasowo zamknięty. Termin obowiązywania, lokalizacja na mapie.

 

  7. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 

      a.   terminy polowań zbiorowych dostępne są w Nadleśnictwie Krasnystaw, Urzędach Gmin i Kołach Łowieckich.

8.  Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza [link do formularza] oraz przesłanie go na adres krasnystaw@lublin.lasy.gov.pl  nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

 

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: 784-402-711

Nadleśnictwo Krasnystaw przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

 

Ankieta "Zanocuj w lesie" - użytkownicy

Ankieta dla użytkowników jest anonimowa i przeznaczona dla wszystkich osób korzystających turystycznie i rekreacyjnie z lasów, nie tylko tych, którzy nocują w lesie w ramach ww. Programu.