Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Nadleśnictwo Krasnystaw położone jest w środkowej części województwa lubelskiego. Terytorialnie jest jednym z największych nadleśnictw podlegających Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie (1800,21 km2). Charakteryzuje się znacznym rozdrobnieniem kompleksów leśnych. Powierzchnia nadleśnictwa wynosi 14 150,66 ha.

 

Nadleśnictwo Krasnystaw położone jest w środkowej części województwa lubelskiego. Terytorialnie jest jednym z największych nadleśnictw podlegających Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie (1869 km2). Charakteryzuje się znacznym rozdrobnieniem kompleksów leśnych. Powierzchnia nadleśnictwa wynosi 13 916,91 ha. Ponadto grunty będące we współwłasności stanowią powierzchnię 331,96 ha. Na tym dużym obszarze w zarządzie nadleśnictwa znajduje s

Lasy Nadleśnictwa Krasnystaw położone są w dwóch krainach: IV Mazowiecko Podlaskiej; Dzielnicy 7 - Wyżyny Wschodniolubelskiej, VI Małopolskiej; Dzielnicy 4 - Wyżyny Zachodniolubelskiej. Z racji położenia nadleśnictwa w terenach wyżynnych lasy jego cechują się dużym zróżnicowaniem  zwłaszcza pod względem walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Teren n-ctwa pocięty jest licznymi wąwozami i jarami z wartościowymi drzewostanami z dużym udziałem sosny, dęba i buka oraz graba, brzozy, modrzewia, olszy, jesiona i Ponadto grunty będące we współwłasności stanowią ogólną powierzchnię ok. 1373  ha.

Na tym dużym obszarze w zarządzie nadleśnictwa znajduje się 1309 kompleksów leśnych z czego jedynie 11 jest wielkości 500-2000 ha. Największy kompleks zajmuje powierzchnię 1142,34 ha. Najliczniejszą grupę stanowią kompleksy o powierzchni do 1 ha.  

Nadleśnictwo Krasnystaw zarządza lasami Skarbu Państwa na obszarze 5 powiatów, 20 gmin. Lesistość obszaru wynosi 15,17%, co potwierdza, że region jest typowo rolniczy zamieszkały głównie przez rolników indywidualnych.

 

 

 

 

 

Położenie nadleśnictwa na tle gmin

 

Położenie nadleśnictwa na tle powiatów

Lasy Nadleśnictwa Krasnystaw położone są w VI Krainie Małopolskiej w 4 mezoregionach:

  • Mezoregionie Wyżyny Wschodniolubelskiej
  • Mezoregionie Działów Grabowieckich
  • Mezoregionie Zamojsko - Hrubieszowskim
  • Mezoregionie Roztocza Zachodniego

Z racji położenia w terenach wyżynnych lasy nadleśnictwa cechują się dużym zróżnicowaniem  zwłaszcza pod względem walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Teren n-ctwa pocięty jest licznymi wąwozami i jarami z wartościowymi drzewostanami z dużym udziałem sosny, dęba i buka oraz graba, brzozy, modrzewia, olszy, jesiona i wielu innych gatunków drzew. 

Położenie nadleśnictwa na terenie RDLP w Lublinie