Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Krasnystaw
Nadleśnictwo Krasnystaw
82 576 2881 ; 604 977 527

ul. Leśna 1

22-300 Krasnystaw

 

NIP : 564-00-02-795

REGON : 110016929

 

Konto obowiązujące w działalności Nadleśnictwa Krasnystaw:

BGŻ S.A. O/Chełm 90 2030 0045 1110 0000 0062 3650

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - /pgl_lp_0508/SkrytkaESP

 

Nadleśniczy
Jarosław Gwardiak
82 5762881
Zastępca nadleśniczego
Michał Jarosz
82 5762881
Główny księgowy
Jolanta Mochniej
82 5762881
Inżynier nadzoru
Grzegorz Dąbrowa
82 5762881
Inżynier nadzoru
Mirosław Szewczyk
82 5762881

Dział Gospodarki Leśnej

Andrzej Mochniej
St. Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 82 5762881 , kom: 606 370 807
Monika Krysiak
St. Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 82 5762881 , kom: 784 402 711
Michał Berecki
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 82 5762881, kom: 666 854 573
Katarzyna Droździel
Specjalista ds. technicznych
Tel.: 82 5762881, kom: 570 510 677
Katarzyna Korowaj
Referent ds. technicznych
Tel.: 82 5762881, kom: 730 803 401
Tomasz Olech
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 82 5762881, kom: 570 208 307

Dział Finansowo Księgowy

Ewelina Policha
St. Księgowa
Tel.: (82) 576 2881, kom: 570 730 850
Małgorzata Mazurek
Referent ds finansowych
Tel.: (82) 576 2881, kom: 730 605 607

Dział Administracyjno Gospodarczy

Dawid Przybylak
Sekretarz
Tel.: 82 5762881 , kom: 606 370 818
Monika Dziedzic-Pieróg
Starszy Specjalista ds. administracji
Tel.: 82 5762881 , kom: 720 802 600
Aleksandra Waręcka-Cebrat
Referent ds. administracyjnych - sekretariat
Tel.: 82 5762881, kom: 535 721 177
Wiesław Moń
Kierowca
Tel.: 82 5762881, kom: 662 588 207
Krzysztof Kostrzewski
Robotnik obsługi
Tel.: 82 5762881, kom: 668 160 647

Stanowisko ds. pracowniczych

Feliksa Głowacka
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 82 5762881, kom: 730 833 041

Posterunek Straży Leśnej

Janusz Poniewozik
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 82 5762881 , kom: 662 405 149
Aleksandra Szewczyk
Strażnik leśny
Tel.: 82 5762881 , kom: 575 788 100