Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

W zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Krasnystaw znajduje się 18 Kół Łowieckich gospodarujących na 23 obwodach. Wszystkie obwody są obwodami polnymi, których dzierżawcą są odpowiednie Starostwa Powiatowe. Koła Łowieckie przynależą do trzech Zarządów Okręgowych: w Chełmie, Zamościu oraz Lublinie.

Według przeprowadzonej inwentaryzacji w 2024 roku stan zwierzyny przedstawia się następująco:

 • 4977 szt. saren
 • 378 szt. łosi
 • 382 szt. jeleni
 • 127 szt. dzików
 • 1174 szt. lisów
 • 524 szt. borsuków
 • 10 650 szt. zajęcy
 • 8 796 szt. bażantów
 • 1818 szt. kuropatw
 • 165 szt. tchórzy
 • 461 szt. kun

Autor filmu: Stanisław Zygmunt