Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

W zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Krasnystaw znajduje się 19 Kół Łowieckich gospodarujących na 25 obwodach. Wszystkie obwody są obwodami polnymi, których dzierżawcą są odpowiednie Starostwa Powiatowe. Koła Łowieckie przynależą do trzech Zarządów Okręgowych: w Chełmie, Zamościu oraz Lublinie.

Według inwentaryzacji z marca 2021 roku stan zwierzyny przedstawia się następująco:

 • 5349 szt. saren
 • 279 szt. łosi
 • 313 szt. jeleni
 • 59 szt. dzików
 • 1113 szt. lisów
 • 175 szt. jenotów
 • 498 szt. borsuków
 • 10211 szt. zajęcy
 • 8520 szt. bażantów
 • 1901 szt. kuropatw
 • 284 szt. piżmaków
 • 218 szt. tchórzy
 • 90 szt. norek amerykańskich
 • 440 szt. kun

Autor filmu: Stanisław Zygmunt