Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

W zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Krasnystaw znajduje się 18 Kół Łowieckich gospodarujących na 23 obwodach. Wszystkie obwody są obwodami polnymi, których dzierżawcą są odpowiednie Starostwa Powiatowe. Koła Łowieckie przynależą do trzech Zarządów Okręgowych: w Chełmie, Zamościu oraz Lublinie.

Według przeprowadzonej inwentaryzacji w 2022 roku stan zwierzyny przedstawia się następująco:

 • 4915 szt. saren
 • 300 szt. łosi
 • 330 szt. jeleni
 • 66 szt. dzików
 • 978 szt. lisów
 • 471 szt. borsuków
 • 9608 szt. zajęcy
 • 8361 szt. bażantów
 • 1584 szt. kuropatw
 • 170 szt. tchórzy
 • 243 szt. kun
 • 3 szt. danieli

Autor filmu: Stanisław Zygmunt