Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

W zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Krasnystaw znajduje się 19 Kół Łowieckich gospodarujących na 25 obwodach. Wszystkie obwody są obwodami polnymi, których dzierżawcą są odpowiednie Starostwa Powiatowe. Koła Łowieckie przynależą do trzech Zarządów Okręgowych: w Chełmie, Zamościu oraz Lublinie.

Według inwentaryzacji z marca 2020 roku stan zwierzyny przedstawia się następująco:

 • 5383 szt. saren
 • 257 szt. łosi
 • 275 szt. jeleni
 • 13 szt. danieli
 • 77 szt. dzików
 • 1074 szt. lisów
 • 172 szt. jenotów
 • 507 szt. borsuków
 • 9766 szt. zajęcy
 • 8222 szt. bażantów
 • 2027 szt. kuropatw
 • 297 szt. piżmaków
 • 230 szt. tchórzy
 • 122 szt. norek amerykańskich
 • 436 szt. kun

Autor filmu: Stanisław Zygmunt