Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu, jak struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie.

Pismem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 czerwca 2021 roku
Znak spr.: DL-WGL.4100.43.2020 został zatwierdzony Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Krasnystaw na lata 2020-2029.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Zadania i interwencje Straży Leśnej – to temat kolejnej audycji nagranej przez Katolickie Radio Zamość w dniu 17 września br.

Zadania i interwencje Straży Leśnej – to temat kolejnej audycji nagranej przez Katolickie Radio Zamość w dniu 17 września br.

Czym zajmuje się Straż Leśna ?, z jakimi sprawami ma najczęściej do czynienia ? oraz w jakich ogólnopolskich akcjach bierze udział – dowiemy się z kolejnej audycji nagranej na terenie Nadleśnictwa Krasnystaw.

W audycji weźmie udział Aleksandra Szewczyk – strażnik leśny w Nadleśnictwie Krasnystaw.

Do odsłuchania audycji zapraszamy na antenie Katolickiego Radia Zamość.

Link do audycji:  https://www.radiozamosc.pl/s/161/2021