Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu, jak struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie.

Pismem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 czerwca 2021 roku
Znak spr.: DL-WGL.4100.43.2020 został zatwierdzony Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Krasnystaw na lata 2020-2029.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Współpraca ze Służbą Więzienną

Współpraca ze Służbą Więzienną

W dniu 21 września 2021 roku w Nadleśnictwie Krasnystaw odbyło się spotkanie poświęcone programowi PRACA DLA WIĘŹNIÓW.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Nadleśnictwa Krasnystaw, przedstawiciele Służby Więziennej Aresztu Śledczego w Krasnymstawie oraz  lokalnych Zakładów Usług Leśnych. W czasie spotkania omówiono kwestie możliwości odpłatnego zatrudnienia więźniów, korzyści dla potencjalnych pracodawców jak i korzyści społeczne wynikające z procesu resocjalizacji przez pracę.

Jest to kolejny krok do rozszerzania współpracy z Aresztem Śledczym w Krasnymstawie, z którym Nadleśnictwo Krasnystaw współpracuje od przeszło dwóch dekad.