Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu, jak struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie.

Pismem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 czerwca 2021 roku
Znak spr.: DL-WGL.4100.43.2020 został zatwierdzony Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Krasnystaw na lata 2020-2029.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Wspólne przedsięwzięcie Nadleśnictwa oraz Gminy Siennica Różana

Wspólne przedsięwzięcie Nadleśnictwa oraz Gminy Siennica Różana

Nadleśnictwo Krasnystaw wsparło Gminę Siennica Różana w realizacji remontu  gminnej drogi w miejscowości Baraki w leśnictwie Borek. Na odcinku ok. 300 m stanowiącym fragment trasy Green Velo i głównej drogi wywozowej z kompleksu Surhów - Lipina ułożono nawierzchnię asfaltową. Nadleśnictwo współfinansowało 50 % kosztów robót wykonanych na tym odcinku.

W odbiorze nowego odcinka drogi udział wzięli: Waldemar Czajka – Nadleśniczy Nadleśnictwa Krasnystaw, Leszek Proskura - Wójt Gminy Siennica Różana oraz Janina Berbeć - sołtys wsi Baraki.