Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu, jak struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie.

Pismem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 czerwca 2021 roku
Znak spr.: DL-WGL.4100.43.2020 został zatwierdzony Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Krasnystaw na lata 2020-2029.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Rajd rowerowy z serii tour de lubelskie

Rajd rowerowy z serii tour de lubelskie

Rajd rowerowy z serii TOUR DE LUBELSKIE promujący wyścig TourdePologne na terenie powiatu krasnostawskiego.

Dodatkowe atrakcje:

  • mini rajd rowerowy dla uczestników do lat 5, połączony z zawodami sportowymi (przewidziane są także nagrody)
  • konkurs niespodzianka dla uczestników RAJDU TOUR DE LUBELSKIE 

FOTORELACJA Z WYDARZENIA Rajd rowerowy Tour de Lubelskie w powiecie krasnostawskim dostępna jest na stronie www.krasnystaw-powiat.pl

 

 

Materiały do pobrania