Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu, jak struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie.

Pismem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 czerwca 2021 roku
Znak spr.: DL-WGL.4100.43.2020 został zatwierdzony Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Krasnystaw na lata 2020-2029.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

„Żyj w przyrodzie” – nagrania TVP 3 Lublin

„Żyj w przyrodzie” – nagrania TVP 3 Lublin

Kraszczady – to tytuł kolejnego odcinka programu z cyklu „Żyj w przyrodzie”

22 października na terenie Nadleśnictwa Krasnystaw w malowniczych mezoregionach Wyniosłości Giełczewskiej i Działów Grabowieckich przygotowywano nagrania do kolejnego odcinka programu z cyklu „Żyj w przyrodzie”. Program powstał w ramach projektu realizowanego przez Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego dzięki dofinansowaniu WFOŚiGW w Lublinie.

Tereny znajdujące się na Wyżynie Lubelskiej, które swoimi widokami przypominają w pewnym stopniu krajobrazy bieszczadzkie nazywane są potocznie Kraszczadami.