Rezerwaty Rezerwaty

Rezerwat Głęboka dolina

Głęboka Dolina" - rezerwat krajobrazowy o pow. 288,38 ha położony jest w gminie Kraśniczyn, leśnictwie Bończa. Utworzony został zarządzeniem MOŚZNiL z dnia 31.10.1996r. Przedmiotem ochrony jest krajobraz obejmujący malownicze rozcięcia erozyjne w formie dolin i wąwozów , fitocenozy leśne , lasy jaworowo – dębowe oraz buk występujący na granicy zasięgu. Z gatunków rzadkich i chronionych występują m.in.: barwinek pospolity, gnieźnik leśny , paprotnik kolczysty, parzydło leśne , wawrzynek wilcze-łyko.