Rezerwaty Rezerwaty

Rezerwat Broczówka

Broczówka" – rezerwat stepowy o pow. 6,17 ha położony w gminie Skierbieszów, leśnictwie Łaziska. Utworzony został zarządzeniem MOŚiZN z dnia 8.12.1989r. Jest rezerwatem częściowym, a przedmiotem ochrony są zbiorowiska kserotermiczne z rzadkimi i chronionymi gatunkami oraz fragment grądu i dąbrowy świetlistej porastającej erozyjne zbocze. Występuje tu wiele rzadkich i chronionych gatunków roślin tj: m.in.: miłek wiosenny, zawilec wielkokwiatowy, wiśnia karłowata, zaraza, pajęcznica gałęzista, aster gawędka.