Rezerwaty Rezerwaty

Rezerwat Broczówka

Broczówka" – rezerwat stepowy o pow. 6,17 ha położony w gminie Skierbieszów, leśnictwie Łaziska. Utworzony został zarządzeniem MOŚiZN z dnia 26.11.1989 r. Jest rezerwatem stepowym, a celem ochrony są zbiorowiska kserotermiczne z rzadkimi i chronionymi gatunkami oraz fragment grądu i dąbrowy świetlistej porastającej erozyjne zbocze. Występuje tu wiele rzadkich i chronionych gatunków roślin tj: m.in.: szałwia łąkowa, ostrożeń pannoński, zawilec wielkokwiatowy, wiśnia karłowata, zaraza, pajęcznica gałęzista, aster gawędka.