Wydawca treści Wydawca treści

Polskie lasy

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

W Polsce lasów wciąż przybywa. Lesistość kraju zwiększyła się z 21 proc. w roku 1945 do 29,2 proc. obecnie. Od roku 1995 do 2011 powierzchnia lasów zwiększyła się o 388 tys. ha. Podstawą prac zalesieniowych jest „Krajowy program zwiększania lesistości", zakładający wzrost lesistości do 30 proc. w 2020 r. i do 33 proc. w 2050 r. Lasy Polski są bogate w rośliny, zwierzęta i grzyby. Żyje w nich 65 proc. ogółu gatunków zwierząt.

Lasy rosną w naszym kraju na glebach najsłabszych, głównie z powodu rozwoju rolnictwa w poprzednich wiekach. Wpływa to na rozmieszczenie typów siedliskowych lasu w Polsce. Ponad 55 proc. powierzchni lasów zajmują bory. Na pozostałych obszarach występują siedliska lasowe, głównie mieszane. Ich niewielką część stanowią olsy i łęgi – niewiele ponad 3 proc.

W latach 1945-2011 powierzchnia drzewostanów liściastych na terenach PGL LP wzrosła z 13 do ponad 28,2 proc.

Na terenach nizinnych i wyżynnych najczęściej występuje sosna. Rośnie ona na 64,3 proc. powierzchni leśnej w PGL LP oraz na 57,7 proc. lasów prywatnych i gminnych. W górach przeważa świerk (zachód) oraz świerk z bukiem (wschód). Dominacja sosny wynika ze sposobu prowadzenia gospodarki leśnej w przeszłości. Kiedyś monokultury (uprawy jednego gatunku) były odpowiedzią na duże zapotrzebowanie przemysłu na drewno. Takie lasy okazały się jednak mało odporne na czynniki klimatyczne. Łatwo padały również ofiarą ekspansji szkodników.

W polskich lasach systematycznie zwiększa się udział innych gatunków, głównie liściastych. Leśnicy odeszli od monokultur – dostosowują skład gatunkowy drzewostanu do naturalnego dla danego terenu. Dzięki temu w latach 1945-2011 powierzchnia drzewostanów liściastych na terenach PGL LP wzrosła z 13 do ponad 28,2 proc. Coraz częściej występują dęby, jesiony, klony, jawory, wiązy, a także brzozy, buki, olchy, topole, graby, osiki, lipy i wierzby.

W naszych lasach najczęściej występują drzewostany w wieku od 40 do 80 lat. Przeciętny wiek lasu wynosi 60 lat. Coraz więcej jest drzew dużych, liczących ponad 80 lat. Od końca II wojny światowej ich powierzchnia wzrosła z 0,9 mln ha do prawie 1,85 mln ha.

Raporty o stanie lasów w Polsce


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Razem dla dzieci z domów dziecka

Razem dla dzieci z domów dziecka

Ponad 160 osób stanęło na starcie „Leśnej Piątki z Mikołajem” zorganizowanej przez RDLP w Lublinie, Nadleśnictwo Świdnik i Stowarzyszenie „Przeszłość-Przyszłości”. Uczestników wydarzenia połączył jeden szczytny cel – chęć pomocy potrzebującym.

Podczas sobotniej imprezy sportowej najmniej istotny był końcowy wynik czy osiągnięty czas. Wprawdzie większość startujących zdecydowała się na przebiegnięcie trasy wiodącej leśnymi ostępami Uroczyska Dąbrowa, ale byli też tacy, którzy przemierzyli ją pieszo, a nawet rowerem. Sposób dotarcia do mety był kwestią drugorzędną. Priorytet stanowiło tego dnia motto przyświecające wydarzeniu.

Obszerną fotorelację z wydarzenia można zobaczyć tutaj

Pierwsze osoby zapisane do udziału w naszej szlachetnej inicjatywie pojawiły się na miejscu jeszcze przed otwarciem biura zawodów. Wraz z upływem czasu do rozpoczęcia biegu lista uczestników zapełniała się w bardzo szybkim tempie, a razem z nią przyczepa, do której każdy z przybyłych składał artykuły dla podopiecznych z lubelskich domów dziecka.

Punktualnie o godzinie 11:00 trener Bartłomiej Malec rozpoczął profesjonalną rozgrzewkę i zaraz po jej zakończeniu na starcie zameldowała się armia „Mikołajów” w białych koszulkach z logiem „Leśnej Piątki” oraz logotypami organizatorów i partnerów wydarzenia. Sprzyjająca aura sprawiła, że bieg odbył się w niezwykle malowniczych okolicznościach przyrody. Rywalizacja przebiegała w przyjaznej atmosferze. Przemierzając trasę dało odczuć się to, że wszystkich uczestników zgromadziła na niej potrzeba serca i autentyczna chęć podzielenia się dobrem. Kolejni biegacze docierali na metę z uśmiechem na twarzy, gdzie w zaciszu wiaty edukacyjnej Nadleśnictwa Świdnik położonej w pobliżu Zalewu Zemborzyckiego czekał na nich ciepły posiłek połączony z degustacją produktów marki „Herbapol – masz to w naturze”. Każdy uczestnik otrzymał również upominki przygotowane przez sklep „Dobre z Lasu”.

Warto pomagać, a wspólnymi siłami możemy zrobić dużo więcej. Ogromne słowa uznania dla wszystkich osób, które współtworzyły z nami pierwszą edycję „Leśnej Piątki z Mikołajem – razem dla dzieci z domów dziecka”. Jak przystało na nazwę wydarzenia i długość trasy – każdy ze startujących spisał się na piątkę z plusem. Dzięki Wam lubelskie placówki opiekuńcze otrzymają znaczące wsparcie, które przyczyni się do poprawy sytuacji bytowej ich podopiecznych – zaznacza dyrektor RDLP w Lublinie, Zygmunt Byra.

Relacja z wydarzenia w TVP3 Lublin.

Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia pracownicy lubelskiej dyrekcji pomogą Stowarzyszeniu „Przeszłość-Przyszłości” koordynującemu zbiórkę artykułów na rzecz domów dziecka w przekazaniu paczek do placówek znajdujących się na terenie Lublina.

Galeria przygotowana przez Radio Lublin.

Dziękujemy naszym partnerom – grupie Nestle, producentowi „Nałęczowianki” za przekazanie wody dla biegaczy, firmie „Herbapol-Lublin” S.A. za podarowanie swoich produktów uczestnikom „Leśnej Piątki z Mikołajem”, Fabryce Cukierków „Pszczółka” za dostarczenie przeszło 150 kg cukierków, które trafią do podopiecznych z lubelskich domów dziecka oraz za wsparcie dla placówek opiekuńczych jakiego udzieliły LUBELLA FOOD Sp. z o.o. Sp.k. i Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A, a także Polskiemu Radiu Lublin, które było patronem medialnym imprezy.