Wydawca treści Wydawca treści

On-line o lesie

Scenariusze lekcji, programy, publikacje, quizy, filmy to tylko wybrane materiały i pomysły na zajęcia edukacyjne przygotowane przez leśników:

Zachęcamy do skorzystania z propozycji w pracy z uczniami pod wskazanymi niżej linkami:

1. Edukacja leśna on-line

2. Echa leśne TV- filmy edukacyjne

3. Publikacje związane z tematyką przyrodniczą pomocne w pracy nauczyciela i ucznia, scenariusze zajęć i karty pracy. Publikacje są dostępne nieodpłatnie.

4. Infografiki - objaśniające zjawiska, procesy zachodzące w ekosystemie leśnym pomocne w wyjaśnianiu problemów ekologicznych oraz zagrożeń środowiska.

5. Las bliżej nas - program telewizyjny emitowany w TVP1. Ideą programu jest popularyzacja wiedzy na temat polskich lasów w sferze ochrony, gospodarki i edukacji leśnej.

6. Edukacja leśna on-line - propozycja Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.

7. Scenariusze zajęć z zakresu edukacji leśnej. Przeznaczone są dla wszystkich grup wiekowych. Można je wykorzystać jako gotowe rozwiązania lub potraktować jako źródło inspiracji, a wybrany schemat zmodyfikować wg własnych potrzeb.

 

 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Laureaci konkursu plastycznego "Poznajemy Nasze Kraszczady" nagrodzeni !

Laureaci konkursu plastycznego "Poznajemy Nasze Kraszczady" nagrodzeni !

1 kwietnia w I Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie o godzinie 11:00 miało miejsce podsumowanie I Powiatowego Konkursu platycznego „Poznajemy Nasze Kraszczady”.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu krasnostawskiego.

Tematyką  konkursu była prezentacja powiatu krasnostawskiego jako regionu wyjątkowo cennego przyrodniczo i kulturowo.

Szczegóły uroczystości w aktualnościach na stronie Starostwa Powiatowego.