Wydawca treści Wydawca treści

Oferta łowiecka

Nadleśnictwo Krasnystaw informuje, że aktualną ofertę  turystyki myśliwskiej w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych (OHZ-LP) prowadzi Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. Poniżej prezentujemy link do przedmiotowej strony:

Oferta turystyki myśliwskiej z RDLP w Lublinie.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

1. Wspólne przedsięwzięcie Nadleśnictwa Krasnystaw oraz Gminy Rudnik.

1. Wspólne przedsięwzięcie Nadleśnictwa Krasnystaw oraz Gminy Rudnik.

W ramach współpracy pomiędzy Lasami Państwowymi, a jednostkami samorządu terytorialnego w dniu 20 października br. dokonano otwarcia inwestycji drogowej dofinansowanej ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środków Nadleśnictwa Krasnystaw.

Kilometrowy nowy odcinek gminnej drogi w miejscowości Romanówek połączył dwa odcinki wyremontowane w latach ubiegłych i stał się ważnym miejscem dla lokalnej społeczności. Przy nowej drodze została wybudowana również kancelaria leśnictwa Gorzków.

W symbolicznym przecięciu wstęgi na nowej drodze i przed nowo wybudowaną kancelarią na terenie Gminy Rudnik udział wzięli m.in.: Sławomir Zawiślak poseł na Sejm RP, Paweł Kucharczyk - Wójt Gminy Rudnik, Waldemar Czajka Nadleśniczy Nadleśnictwa Krasnystaw, ks. Kazimierz Zaręba, radni oraz leśnicy. Lasy Państwowe dołożyły cegiełkę do przebudowy w/w drogi, a sam pomysł inwestycji zrodził się na etapie poszukiwań miejsca pod budowę kancelarii leśnictwa Gorzków, która przez ponad 3 dekady istniała w domu prywatnym emerytowanego leśniczego.

Nowa kancelaria została wybudowana wg standardów opracowanych przez Dyrektora Generalnego LP.

Lasy Państwowe partycypują w kosztach remontów, przebudowy czy budowy dróg lokalnych. Znaczący wkład mają również w Strukturę Funduszu  Dróg Samorządowych. Coroczny odpis w wysokości 2% od wartości sprzedanego drewna stanowi w przypadku Nadleśnictwa Krasnystaw kilkaset tysięcy w skali roku – podkreślił nadleśniczy Waldemar Czajka.