Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszary Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Wartości przyrodnicze w rezerwatach przyrody

Wartości przyrodnicze w rezerwatach przyrody

Nagrania do kolejnego programu "Leśny Kalejdoskop" realizowano 30 maja na terenie Nadleśnictwa Krasnystaw

Jakie rezerwaty przyrody znajdują się w  Nadleśnictwie Krasnystaw ?, na czym polega ich ochrona ?  oraz jakie osobliwości możemy w nich zobaczyć ?  dowiemy się z kolejnego odcinka programu "Leśny Kalejdoskop".

Krasnostawscy leśnicy przybliżą zagadnienia chronionych elementów przyrody.

Nagrania wszystkich programów dostępne są na stronie: TVP 3 lublin