Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Chronionego Krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu utworzony Rozporządzeniem Wojewody Chełmskiego Nr 52 z dn. 26 czerwca 1998 roku (Dz. Urz.Woj.Chełm. Nr 10 poz.88 )

Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu zajmuje dolinę Wieprza na północ od Izbicy. Spełnia rolę lokalnego korytarza ekologicznego i łącznika między Nadwieprzańskim Parkiem Krajobrazowym (poza terenem nadleśnictwa), a Skierbieszowskim Parkiem Krajobrazowym. Istotnym zadaniem obszaru jest łagodzenie i zapobieganie niekorzystnym wpływom środowiska wywieranych przez przemysł na środowisko przyrodnicze.

Grabowiecko Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu utworzony Rozporządzeniem Wojewody Chełmskiego Nr 51 z dn. 26 czerwca 1990 roku (Dz.Urz.Woj.Chełm.Nr 10 poz.87 )

Grabowiecko Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu rozciąga się pasem o szerokości 2-8 km w południowej części dawnego woj. chełmskiego graniczącej z woj. zamojskim. Zachodnia część obszaru obejmuje bogato urzeźbiony teren Działów Grabowieckich, rozcięty doliną rzeki Wojsławki. Urozmaicona rzeźba terenu o dużych walorach widokowych charakteryzuje się obecnością długich stoków o ekspozycji południowej oraz systemu suchych dolinek i wąwozów wiążących się z występowaniem pokrywy lessowej.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Zakończenie rajdu rowerowego w nadleśnictwie Krasnystaw

Zakończenie rajdu rowerowego w nadleśnictwie Krasnystaw

2 czerwca br. odbył się integracyjno-krajoznawczy rajd rowerowy dla trzydziestu uczniów „Jagiełły". Organizatorem wyprawy był Pan Marcin Wilkołazki, nauczyciel informatyki wspierany przez Pana Krzysztofa Błaszczaka, nauczyciela geografii oraz Panią Annę Rycyk, nauczycielkę j. niemieckiego. Trasa rajdu liczyła prawie 40 km i wiodła głównie drogami szutrowymi, polnymi i leśnymi przez piękne krajobrazowo tereny Krasnegostawu, Stężycy Nadwieprzańskiej, Borowicy, Woli Żulińskiej, Józefowa, Bzitego, Krupego i Siennicy Nadolnej.

Uczestnicy rajdu zakończyli wycieczkę przy siedzibie Nadleśnictwa Krasnystaw, gdzie leśnicy zapoznali uczniów  m.in. z walorami przyrodniczymi jednostki.

Szczegółowa relacja z wyprawy rajdowej znajduje się na stronie I LO im Władysława Jagiełły w Krasnymstawie.