Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Chronionego Krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu utworzony Rozporządzeniem Wojewody Chełmskiego Nr 52 z dn. 26 czerwca 1998 roku (Dz. Urz.Woj.Chełm. Nr 10 poz.88 )

Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu zajmuje dolinę Wieprza na północ od Izbicy. Spełnia rolę lokalnego korytarza ekologicznego i łącznika między Nadwieprzańskim Parkiem Krajobrazowym (poza terenem nadleśnictwa), a Skierbieszowskim Parkiem Krajobrazowym. Istotnym zadaniem obszaru jest łagodzenie i zapobieganie niekorzystnym wpływom środowiska wywieranych przez przemysł na środowisko przyrodnicze.

Grabowiecko Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu utworzony Rozporządzeniem Wojewody Chełmskiego Nr 51 z dn. 26 czerwca 1990 roku (Dz.Urz.Woj.Chełm.Nr 10 poz.87 )

Grabowiecko Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu rozciąga się pasem o szerokości 2-8 km w południowej części dawnego woj. chełmskiego graniczącej z woj. zamojskim. Zachodnia część obszaru obejmuje bogato urzeźbiony teren Działów Grabowieckich, rozcięty doliną rzeki Wojsławki. Urozmaicona rzeźba terenu o dużych walorach widokowych charakteryzuje się obecnością długich stoków o ekspozycji południowej oraz systemu suchych dolinek i wąwozów wiążących się z występowaniem pokrywy lessowej.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

XI SUBMISJA DREWNA CENNEGO "LUBELSKA JESIEŃ 2020"

XI SUBMISJA DREWNA CENNEGO "LUBELSKA JESIEŃ 2020"

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XI Submisji Drewna Cennego „Lubelska Jesień 2020”.

Oferujmy do sprzedaży blisko 700 m3 wyselekcjonowanego surowca dębowego (w tym także dęba czerwonego), o charakterze okleinowym i tartacznym o ponadprzeciętnych cechach użytkowych.

Całość drewna została zgrupowana na placu ekspozycyjnym (składnicy) Nadleśnictwa Krasnystaw.

Z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiczną, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie informuje, że składnica ekspozycyjna w Nadleśnictwie Krasnystaw będzie dostępna do oględzin surowca już od 9 listopada 2020 r. (pierwotnie udostępnienie planowane było od 12 listopada). Katalog losów jest dostępny na składnicy, a od 9 listopada będzie dostępny również na stronie www.lublin.lasy.gov.pl).

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie indywidualnego terminu oględzin surowca oraz o przestrzeganie aktualnego reżimu sanitarnego, w tym o zaopatrzenie się w środki ochrony osobistej.

 

Terminarz:

  • Udostępnienie składnicy dla kupujących: od 9 do 16 listopada 2020 r. godz. 7.30-16.00.
  • Rozpoczęcie submisji (otwarcie ofert): 17 listopada 2020 r. o godz. 10.00.
  • Rozstrzygnięcie submisji (ogłoszenie wyników): 18 listopada 2020 r. o godz. 12.00.

Szczegółowe informacje dotyczące XI Submisji Drewna Cennego dostępne są na stronie RDLP w Lublinie.