Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Chronionego Krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu utworzony Rozporządzeniem Wojewody Chełmskiego Nr 52 z dn. 26 czerwca 1998 roku (Dz. Urz.Woj.Chełm. Nr 10 poz.88 )

Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu zajmuje dolinę Wieprza na północ od Izbicy. Spełnia rolę lokalnego korytarza ekologicznego i łącznika między Nadwieprzańskim Parkiem Krajobrazowym (poza terenem nadleśnictwa), a Skierbieszowskim Parkiem Krajobrazowym. Istotnym zadaniem obszaru jest łagodzenie i zapobieganie niekorzystnym wpływom środowiska wywieranych przez przemysł na środowisko przyrodnicze.

Grabowiecko Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu utworzony Rozporządzeniem Wojewody Chełmskiego Nr 51 z dn. 26 czerwca 1990 roku (Dz.Urz.Woj.Chełm.Nr 10 poz.87 )

Grabowiecko Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu rozciąga się pasem o szerokości 2-8 km w południowej części dawnego woj. chełmskiego graniczącej z woj. zamojskim. Zachodnia część obszaru obejmuje bogato urzeźbiony teren Działów Grabowieckich, rozcięty doliną rzeki Wojsławki. Urozmaicona rzeźba terenu o dużych walorach widokowych charakteryzuje się obecnością długich stoków o ekspozycji południowej oraz systemu suchych dolinek i wąwozów wiążących się z występowaniem pokrywy lessowej.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Spotkanie z historią

Spotkanie z historią

Już po raz kolejny w malowniczej scenerii krasnostawskich wąwozów, przy drewnianej kapliczce w uroczysku „Baraniec” odbyła się uroczystość pod nazwą SPOTKANIE z HISTORIĄ

Miejsce historyczne i wyjątkowe gdyż to właśnie tutaj w latach okupacji ukrywał się ksiądz prof. Stefan Wyszyński przebywając w zakładzie dla ociemniałych kobiet w Żułowie. Był kapelanem AK pseudonim „Radwan”. Wspierał powstańców Warszawy posługując w szpitaliku w Laskach - tak wspominali podczas uroczystości 1 sierpnia br.- w kolejną rocznicę Powstania Warszawskiego jej organizatorzy w osobach Teresa Hałas – poseł na Sejm RP, Jerzy Chróścikowski – senator RP, Andrzej Leńczuk – starosta powiatu krasnostawskiego oraz Waldemar Czajka – nadleśniczy Nadleśnictwa Krasnystaw.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą - Polową, której oprawy muzycznej dodał znakomity występ Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego z Rzeszowa. W uroczystości wzięli udział również parlamentarzyści, samorządowcy, leśnicy, harcerze, jednostka Strzelecka 2011 im. Cichociemnych w Krasnymstawie oraz liczni mieszkańcy okolicznych miejscowości. Na zakończenie przygotowano poczęstunek dla wszystkich zgromadzonych gości, a następnie zaproszono do wspólnego śpiewania.

Drewniana kapliczka w lesie „Baraniec” wybudowana została w 2010 i odnowiona w 2020 roku dla uczczenia pamięci późniejszego prymasa Polski. Prawdopodobnie właśnie w tym miejscu wspierał, modlił się i udzielał sakramentów świętych partyzantom AK Rejonu Skierbieszów. Kapliczka powstała dzięki inicjatywie Fundacji Dom Trzeciego Tysiąclecia z Zamościa oraz Nadleśnictwa Krasnystaw.