Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Chronionego Krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu utworzony Rozporządzeniem Wojewody Chełmskiego Nr 52 z dn. 26 czerwca 1998 roku (Dz. Urz.Woj.Chełm. Nr 10 poz.88 )

Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu zajmuje dolinę Wieprza na północ od Izbicy. Spełnia rolę lokalnego korytarza ekologicznego i łącznika między Nadwieprzańskim Parkiem Krajobrazowym (poza terenem nadleśnictwa), a Skierbieszowskim Parkiem Krajobrazowym. Istotnym zadaniem obszaru jest łagodzenie i zapobieganie niekorzystnym wpływom środowiska wywieranych przez przemysł na środowisko przyrodnicze.

Grabowiecko Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu utworzony Rozporządzeniem Wojewody Chełmskiego Nr 51 z dn. 26 czerwca 1990 roku (Dz.Urz.Woj.Chełm.Nr 10 poz.87 )

Grabowiecko Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu rozciąga się pasem o szerokości 2-8 km w południowej części dawnego woj. chełmskiego graniczącej z woj. zamojskim. Zachodnia część obszaru obejmuje bogato urzeźbiony teren Działów Grabowieckich, rozcięty doliną rzeki Wojsławki. Urozmaicona rzeźba terenu o dużych walorach widokowych charakteryzuje się obecnością długich stoków o ekspozycji południowej oraz systemu suchych dolinek i wąwozów wiążących się z występowaniem pokrywy lessowej.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

DREWNO Z LUBELSKICH LASÓW CENIONE NIE TYLKO W KRAJU

DREWNO Z LUBELSKICH LASÓW CENIONE NIE TYLKO W KRAJU

Za nami jedenasta edycja Submisji Drewna Cennego „Lubelska Jesień 2020”. Nasi leśnicy zakończyli ją z najwyższą w historii tego wydarzenia ceną za metr sześcienny drewna dębowego.

Rekordową cenę wynoszącą 5 450 zł osiągnięto za m3 surowca pochodzącego z Nadleśnictwa Puławy, a wartość całego losu wyniosła 16 459 zł. Mimo kryzysu gospodarczego spowodowanego sytuacją epidemiczną, podczas tegorocznej Submisji utrzymano wysoką cenę średnią za metr sześcienny oferowanego surowca, a pierwszy raz w historii „Lubelskiej Jesieni” drewno zostało zakupione przez kontrahenta z Włoch, co tylko potwierdziło fakt, że cieszy się ono dużym uznaniem nie tylko na arenie krajowej, lecz także międzynarodowej.  

Rozstrzygnięcia jedenastej z kolei Submisji organizowanej przez RDLP w Lublinie dokonano tradycyjnie na placu ekspozycyjnym przy Centrum Edukacyjno-Submisyjnym Nadleśnictwa Krasnystaw. Podsumowania i odczytania oficjalnych wyników dokonał zastępca dyrektora ds. ekonomicznych, Piotr Mróz.  

W tym roku do sprzedaży zaoferowano ponad 741 m3 surowca dębowego o ponadprzeciętnych cechach użytkowych. Nabywców znalazło niemal całe proponowane drewno – nie sprzedano tylko dwóch spośród 616 oferowanych losów. Poza rodzimymi gatunkami dębu klienci mogli licytować również sztuki dębu czerwonego.
O tym, że drewno z lubelskich lasów miało duże wzięcie podczas tegorocznej edycji świadczy najlepiej zapotrzebowanie podmiotów zainteresowanych jego zakupem, które ponad pięciokrotnie przewyższało podaż dębu i przeszło dwukrotnie dębu czerwonego – zaznacza Piotr Mróz.

Ostatecznie średnia cena za metr sześcienny oferowanego surowca wyniosła 3 058 zł i była tylko o 21 zł niższa od najwyższej w historii, którą udało się osiągnąć podczas zeszłorocznej, jubileuszowej edycji.

Najwięcej surowca spośród 12 podmiotów, które spełniły wszystkie kryteria ofertowe zakupił Lubelski Fornir. Ponad 167 m3 drewna trafi do austriackiego kontrahenta, zaś przeszło 101 m3 surowca nabyła firma z Włoch.
Kolejna edycja „Lubelskiej Jesieni” przeszła do historii i należy ją ocenić jako udaną. Jak co roku, tak i tym razem, największym wyzwaniem było dla nas zapewnienie klientom wyselekcjonowanego, najlepszego i najcenniejszego surowca wybranego z całorocznego planu pozyskania w poszczególnych nadleśnictwach. Osiągnięte ceny pokazują, że udało nam się spełnić ich wysokie wymagania i jest duże zapotrzebowanie na tego typu drewno z lubelskich lasów – podsumowuje dyrektor RDLP w Lublinie, dr inż. Marek Kamola.