Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Chronionego Krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu utworzony Rozporządzeniem Wojewody Chełmskiego Nr 52 z dn. 26 czerwca 1998 roku (Dz. Urz.Woj.Chełm. Nr 10 poz.88 )

Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu zajmuje dolinę Wieprza na północ od Izbicy. Spełnia rolę lokalnego korytarza ekologicznego i łącznika między Nadwieprzańskim Parkiem Krajobrazowym (poza terenem nadleśnictwa), a Skierbieszowskim Parkiem Krajobrazowym. Istotnym zadaniem obszaru jest łagodzenie i zapobieganie niekorzystnym wpływom środowiska wywieranych przez przemysł na środowisko przyrodnicze.

Grabowiecko Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu utworzony Rozporządzeniem Wojewody Chełmskiego Nr 51 z dn. 26 czerwca 1990 roku (Dz.Urz.Woj.Chełm.Nr 10 poz.87 )

Grabowiecko Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu rozciąga się pasem o szerokości 2-8 km w południowej części dawnego woj. chełmskiego graniczącej z woj. zamojskim. Zachodnia część obszaru obejmuje bogato urzeźbiony teren Działów Grabowieckich, rozcięty doliną rzeki Wojsławki. Urozmaicona rzeźba terenu o dużych walorach widokowych charakteryzuje się obecnością długich stoków o ekspozycji południowej oraz systemu suchych dolinek i wąwozów wiążących się z występowaniem pokrywy lessowej.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Budki lęgowe dziełem rąk osadzonych.

Budki lęgowe dziełem rąk osadzonych.

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi osadzeni z Aresztu Śledczego w Krasnymstawie zbudowali i przekazali nadleśnictwu budki lęgowe dla ptaków.

Kilkadziesiąt budek lęgowych dla dzięciołów, szpaków, sikorek i nietoperzy zostanie powieszonych w sąsiedztwie siedziby nadleśnictwa Krasnystaw, wzdłuż ścieżki przyrodniczej w kompleksie Borek oraz innych leśnictwach.

Budki lęgowe są koniecznością w miejscach gdzie nie ma naturalnych dziupli lub jest ich zbyt mało. Każda działalność zmierzająca do zwiększenia liczby gatunków ptaków przyczynia się do wzrostu bioróżnorodności.

Szczegółowe informacje o tym wydarzeniu na stronie Aresztu Śledczego w Krasnymstawie.