Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

W działalności edukacyjnej nadleśnictwa Krasnystaw korzystamy z następujących  obiektów:  ścieżki dydaktyczne, miejsca  na ognisko, wiaty edukacyjne. Poniżej prezentujemy opisy najciekawszych:

Ścieżka dydaktyczna w szkółce Borek - lokalizacja jej pozwala na praktyczne zapoznanie się z etapami pracy przy produkcji sadzonek, a z licznych barwnych tablic można dowiedzieć się o życiu lasu oraz poznać leśne gatunki drzew i krzewów. Ścieżka stanowi doskonałe miejsce do przeprowadzenia lekcji przyrody na żywo. Skierowana jest głównie do najmłodszych mieszkańców Krasnegostawu. 

Na trasie ścieżki znajduje się 1 obiekt rekreacyjny, gdzie można rozpalić ognisko , posilić się i odpocząć. Utworzono również mini kompleks łowiecki: ambonę, paśnik, lizawkę oraz podsyp dla bażantów. Bliskość miasta (3km) oraz dogodne położenie ścieżki jest dobrą okazją do spędzenia wolnego czasu. Na umówione zajęcia jest możliwość wjazdu samochodem na szkółkę.

    Centrum Edukacyjno-Submisyjne na składnicy - budynek powstał w 2013 roku na potrzeby submisji i prowadzonej działalności edukacyjnej w nadleśnictwie. Znajdująca się w nim sala przystosowana jest do prowadzenia zajęć edukacyjnych, prezentacji multimedialnych, konferencji itp. W sali zgromadzono gabloty z owadami, grzybami i próbkami drewna. W dalszym ciągu sala będzie doposażana w okazy i eksponaty umożliwiające praktyczne poznawanie ciekawostek przyrodniczych. W pobliżu budynku znajduje się grill, ławy, stoły oraz miejsce parkingowe.

Między składnicą, a szkółką z racji bliskości powstał łącznik w postaci krótkiej oznaczonej trasy przez las.

Na umówione zajęcia na składnicy jest możliwość zaparkowania busa lub autokaru.

Trasa rowerowa - utworzona wspólnie z Urzędem Miasta i Gminą Krasnystaw. Oznakowana trasa mierzy  ok. 17 km i biegnie asfaltowymi drogami wśród malowniczych okolic Krasnegostawu. Rozpoczyna się przy budynku MOSiR w Krasnymstawie, dalej prowadzi ulicą Piłsudskiego, Krakowskim Przedmieściem do miejscowości Niemienice i rezerwatu Wodny Dół. W jego pobliżu urządzono miejsce na rozpalenie ogniska i odpoczynek. Dalej ścieżka biegnie drogą przez Kolonię Niemienice i ulicą Bojarczuka do miasta.
Warto skorzystać z tej oferty, wybrać się rowerem do niemienickiego lasu, podziwiać krajobrazy Ziemi Krasnostawskiej.

Ścieżka przyrodnicza "Wodny Dół" - jest przdłużeniem opisanej wyżej trasy rowerowej. Rozpoczyna się  w miejscu umożliwiającym rozpalenie ogniska (dojazd - z trasy lubelskiej skręcamy do miejscowości Kolonia Niemienice, a następnie pokonując 3 km odcinek dojeżdżamy do skraju lasu gdzie ścieżka bierze swój początek. Dokładna lokalizacja miejsca oznaczona jest  na stronie czaswlas.pl . Ścieżka prowadzi przez malownicze fragmenty rezerwatu "Wodny Dół".
Umożliwia zapoznanie z charakterystycznymi dla Wyniosłości Giełczewskiej formami ukształtowania terenu i ciekawą roślinnością. Na całej trasie rozmieszczono ponad 40 barwnych tablic,  dzięki którym zwiedzający mogą zapoznać się z panującymi w lesie zależnościami, zagadnieniami związanymi z ochroną i hodowlą lasu oraz nauczyć się rozpoznawać gatunki drzew i krzewów.
W zależnosci od kondycji oraz czasu, którym dysponujemy możemy wybrać odpowiedni dla nas wariant zwiedzania:
Wariant pierwszy o długości ok. 1,6 km zaprojektowany dla młodszych dzieci poprowadzony przez malowniczy wąwóz Wodny Dół. Kończy się na skraju lasu od strony wsi Niemienice.
Wariant drugi o łącznej długości około 4 kilometrów i czasie przejscia ok. 3 godzin (tempem spacerowym) stanowi rozwinięcie pierwszego wariantu i umożliwia powrót przez malownicze wąwozy rezerwatu do punktu wyjścia. Polecany dla bardziej wytrwałych turystów.
Wariant trzeci o łącznej długości ok. 8 kilometrów. Jest  przeznaczony przedewszystkim dla grup zorganizowanych, którzy zechcą zakończyć wycieczkę przy leśniczówce Niemienice. Do tego miejsca możliwy  jest również dojazd od strony Jaślikowa gdzie można odpocząć, skorzystać z obiektu rekreacyjnego, grilla albo pograć w piłkę plażową.
Kierunek poruszania na ścieżce wyznaczają strzałki kierunkowe. Bez względu na porę roku warto się tam wybrać z rodziną.

Ścieżka Aleja 100 dębów-las Borek - ścieżka rozpoczyna się na tzw. błoniach, w bezpośrednim sąsiedztwie miasta, i przebiega przez atrakcyjny i zróżnicowany teren, prezentując walory przyrodnicze i krajobrazowe Nadleśnictwa Krasnystaw. Ponad kilometrowa trasa stanowi przedłużenie symbolicznej Alei Stu Dębów, którą krasnostawscy leśnicy zasadzili przed dwoma laty, na okoliczność jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Każdy kto zdecyduje się na spacer tą krótką, aczkolwiek niezwykle malowniczą drogą, będzie mógł podziwiać m.in. jeden z pomników przyrody w postaci okazałego dębu szypułkowego, a ustawione tablice informacyjne umożliwią zapoznanie się z florą i fauną charakterystyczną dla tego obszaru czy też najważniejszymi funkcjami lasu. Trasa ma swoje zakończenie obok siedziby nadleśnictwa, gdzie wędrujący będą mogli zorganizować leśne zajęcia edukacyjne przy poczęstunku z grilla.

 

 

 

 

 

 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

EUROPEJSKI TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

EUROPEJSKI TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Już po raz ósmy z kolei będziemy obchodzić Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju, który w tym roku przypada na okres od 20 do 26 września. Szereg działań przygotowanych z myślą o społeczeństwie zaplanowali w tych dniach leśnicy z RDLP w Lublinie.

„Zaspokaja podstawowe potrzeby wszystkich ludzi oraz zachowuje, chroni i przywraca integralność ekosystemu Ziemi, bez zagrożenia możliwości zaspokajania potrzeb przyszłych pokoleń i bez przekraczania długookresowych granic pojemności ekosystemu Ziemi” – tak brzmi w dużym skrócie idea drogi do zrównoważonego rozwoju w ujęciu globalnym, nakreślona na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 r.

Mimo, że genezy samego pojęcia należy szukać już w początkach XVIII wieku, kiedy Hans Carl von Carlowitz zwrócił uwagę na problem drastycznego zmniejszania się powierzchni jakie zajmowały lasy, potrzeba rozsądnego korzystania z zasobów środowiska naturalnego i terenów leśnych była akcentowana i ewoluowała na przestrzeni kolejnych wieków również w naszym kraju, czego potwierdzenie stanowi wpisanie zasady zrównoważonego rozwoju do Konstytucji RP.

Najbardziej aktualną wizją tej wielowiekowej idei uwzględniającą wyzwania, przed jakimi stoi współczesny świat w kontekście zarządzania zasobami naturalnymi, ludzkimi i gospodarczymi, jest Agenda 2030 – dokument zawierający cele konieczne do osiągnięcia. Agendę przyjęły jednogłośnie 193 państwa członkowskie ONZ podczas szczytu w Nowym Jorku we wrześniu 2015 roku. Realizacja przyjętych w jej treści 17 celów i 169 zadań, ma doprowadzić do wyeliminowania ubóstwa i sprawić, aby świat był w przyszłości jeszcze bardziej zrównoważony pod wieloma względami.

W ideę zrównoważonego rozwoju i działania podejmowane na rzecz realizacji celu nr 15 Agendy 2030 („Życie na lądzie”) od niemal 100 lat wpisują się Lasy Państwowe – prowadząc wielofunkcyjną, zrównoważoną gospodarkę leśną, zachowując różne funkcje lasów i godząc związane z nimi potrzeby przyrodnicze, społeczne i gospodarcze.

  • zapewniamy trwałość lasów będących podstawą ochrony klimatu i środowiska naturalnego
  • kształtujemy w społeczeństwie świadomość znaczenia lasów dla środowiska naturalnego oraz zapewniamy społeczeństwu możliwość korzystania z terenów leśnych
  • dostarczamy surowiec drzewny oraz inne produkty i usługi dla krajowej gospodarki

Gospodarowanie lasami w sposób trwały i zrównoważony sprawia, że od końca II wojny światowej, lesistość Polski systematycznie wzrasta. Drewno z naszych lasów posiada międzynarodowe certyfikaty będące gwarantem, że zostało ono pozyskane bez szkody dla środowiska przyrodniczego przy jednoczesnej dbałości o zachowanie zasobów drzewnych dla przyszłych pokoleń. Dodatkowo jest to surowiec w pełni odnawialny, mający przeszło 30 tysięcy zastosowań, co czyni go najlepszym zrównoważonym naturalnym bogactwem jakie można było sobie wyobrazić. Pamiętajmy, że polskie lasy nie służą wyłącznie do produkcji surowca! Nasze ojczyste leśne ostępy są także ostoją różnorodności biologicznej dając życie wielu organizmom, które często są zagrożone wyginięciem, chronią klimat, produkują tlen i pochłaniają dwutlenek węgla oraz są miejscem wykorzystywanym przez społeczeństwo do szeroko pojętej rekreacji.

Co? Gdzie? Kiedy?
– najważniejsze działania zaplanowane przez nadleśnictwa RDLP w Lublinie
w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju

Nadleśnictwo Biała Podlaska, wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Sławacinku Starym, będzie prowadziło akcję „Drzewko za elektrośmieci”. Każda osoba, która między 18 września, a 8 października dostarczy do siedziby nadleśnictwa zużyte sprzęty, otrzyma sadzonkę świerka pospolitego. Dodatkowo, bialscy leśnicy włączą się w sprzątanie rzeki Klukówki, ECKiW OHP w Roskoszy i lasów leśnictwa Leśna Podlaska, w czym pomogą im przedstawiciele Rady Powiatu Bialskiego, Rady Miasta Biała Podlaska oraz Bialskiego Batalionu Polskich Drużyn Strzeleckich.

Nie lada gratkę dla miłośników przyrody przygotowali pracownicy Nadleśnictwa Tomaszów. Będzie nią rajd nordic walking pod nazwą "Zielone Kilometry" "Green Kilometers". Zadaniem tej inicjatywy jest pokazanie uczestnikom, jak ważny jest zrównoważony rozwój w dobie zmian klimatu. Rajd, przebiegający przez uroczysko leśne "Siwa Dolina", przylegające bezpośrednio do miasta Tomaszów Lubelski, ma pokazać wzajemne zależności pomiędzy człowiekiem, a naturalnym środowiskiem oraz podkreślić wielkie znaczenie terenów zielonych w procesach urbanizacyjnych, zarówno dla ładu estetycznego, rekreacji jak i zdrowia społeczeństwa. Trasa rajdu liczy około 8 kilometrów – przebiega przez lasy Leśnictwa Tomaszów.

Z myślą o uczniach klas szkół podstawowych IV-VIII Nadleśnictwo Zwierzyniec ogłosiło konkurs przyrodniczy pt. „Nocne życie zwierząt leśnych”. Celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi dzieci oraz młodzieży, na bogactwo przyrodnicze polskich lasów, popularyzacja wiedzy przyrodniczo-leśnej oraz zainteresowanie uczniów tematyką ochrony przyrody.

W trakcie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju Nadleśnictwo Włodawa wyjdzie naprzeciw seniorom – organizując zajęcia dedykowane dla słuchaczy miejscowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Będą one oczywiście poświęcone celom jakie przyświecają realizacji idei zrównoważonego rozwoju.

W ramach społecznej funkcji lasu pracownicy Nadleśnictwa Sarnaki udostępnią tereny leśne na organizację imprezy sportowej dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Podczas tego wydarzenia sarnaccy leśnicy będą także wcielać w życie funkcję edukacyjną poprzez poszerzanie wiedzy uczestników na temat funkcjonowania leśnych ekosystemów.

Nadleśnictwo Rozwadów postawi na edukację w zakresie troski o środowisko. Jej wyrazem będzie akcja sprzątania lasu przeprowadzona wspólnie z Klubem Ekologicznym i lokalnymi harcerzami zwieńczona pogadanką o odpowiedzialnej konsumpcji, gospodarce odpadami, wpływie segregacji śmieci na zmiany klimatu.

Tablice edukacyjne przybliżające cele zrównoważonego rozwoju oraz działania Lasów Państwowych wpisujące się w ich realizację przygotują leśnicy z Nadleśnictwa Parczew. Będą one udostępniane szkołom oraz zaprzyjaźnionym instytucjom.

Więcej szczegółów znajduje się w pliku pdf.