Wydawca treści Wydawca treści

Nordic walking

Nordic walking to prawdziwy fenomen, jeden z najpopularniejszych sportów w Polsce i Europie, młodszy niż większość osób go uprawiających.

Za praojców nordic walkingu można uznać fińskich narciarzy, którzy w latach 30. XX w. włączyli spacery z kijkami narciarskimi do swojego letniego treningowego. Ale historia sportu, którą znamy dziś, jest o wiele krótsza.

Tak się zaczęło

W 1988 r. Amerykanin Tom Rutlin nieco przerobił zwykłe zjazdowe kijki narciarskie i zaczął promować marsz z nimi, jako oddzielną formę aktywności: exerstrider. Prawie w tym samym czasie Fin Marko Kantaneva wręczył podczas letnich przygotowań kijki narciarskie swoim uczniom trenującym biegi narciarskie. Na podstawie obserwacji młodych zawodników oraz badań przeprowadzonych później w Finnish Sports Institute w Vierumäki, Kantaneva napisał pracę magisterską poświęconą sauvakävely, czyli „chodzeniu z kijami". Nazwa nordic walking powstała 1997 r., kiedy fińska firma Exel postanowiła wykorzystać pomysł Kantanevy i wypuściła na rynek pierwsze kije specjalnie zaprojektowane do chodzenia. Tak rozpoczęła się ekspansja jednej z najszybciej zdobywających popularność form aktywności.

Nordic walking był skazany na sukces. Jest idealną dyscypliną w czasach, kiedy tak popularny jest trend active ageing, czyli aktywności osób starszych. Ci, którzy nie czują się na siłach, żeby biegać, jeździć na rowerze czy pływać, zawsze mogą chwycić za kije – bo to zbawienie, dla osób, mających problem nawet ze zwykłym poruszaniem się. Z tego powodu do nordic walkingu przylgnęła nawet opinia trochę niepoważnego „sportu dla emerytów". To błąd. W Skandynawii uprawiają go dosłownie wszyscy, a w Findlandii został nawet włączony do programu wychowania fizycznego w szkołach. Pamiętajmy, nordic walking powstał jako element treningu narciarzy biegowych. Kto widział zdjęcie Norweżki Marit Bjoergen, wie, że ten sport uprawiają twardziele. Nordic walking wykorzystuje oczywiście w swoich treningach także Justyna Kowalczyk.

O co w tym chodzi?

Po co nam w ogóle potrzebne te kije? Czym różni się to od normalnego spaceru? Okazuje się, że podczas zwykłego marszu wykorzystujemy zaledwie 40 proc. naszych mięśni. Ruchy wykonywane podczas marszu z kijami angażują prawie 90 proc. mięśni. A więc nordic walking dużo intensywniej wzmacnia nasze ciało. Przy tym, dzięki kijkom, działają na nie mniejsze obciążenia. Taka aktywność jest więc bezpieczniejsza dla osób otyłych lub z problemami ze stawami kolanowymi. Kijki wymuszają też bardziej wyprostowana sylwetkę i poprawiają stabilność na nierównym terenie.

Uprawianie tego sportu przez godzinę pozwala spalić 400-700 kalorii, czyli o 20-40 proc. więcej niż podczas zwykłego spaceru. Mocniej pracują także płuca – o 20-60 proc. niż w czasie marszu.

Takie efekty osiągniemy oczywiście tylko wtedy, jeśli będziemy stosować odpowiednią technikę marszu. Najpierw zakładamy na ręce paski kijków, tak, by nie były zbyt luźne. Później swobodnie opuszczamy ręce wzdłuż tułowia i ciągniemy kije. Marsz zaczynamy naturalnie, wahadłowo poruszając rękami. Kiedy ramię jest w górze, chwytamy rękojeść kija i cofamy ramię wywierając delikatny nacisk. Kiedy ramię będzie na wysokości biodra, puszczamy rękojeść i znów unosimy ramię, ciągnąc kij. Kiedy wypadniemy z rytmu najlepiej wznowić marsz od ciągnięcia kijów. Kiedy nie jesteśmy pewni swojej techniki, powinniśmy poprosić o konsultacje trenera. To niewielki wydatek, dzięki któremu nasz wysiłek będzie efektywny.
Zapraszamy do lasu

Las jest wydaje się naturalnym środowiskiem dla uprawiania nordic walking. Miękkie leśne ścieżki amortyzują wstrząsy, dzięki czemu spacer po nich jest mniej obciążający stawy niż po chodniku czy asfalcie. Zaletą jest także ich nierówność – dzięki temu nasze mięśnie i stawy pracują w większym zakresie. No i to czyste leśne powietrze…

Nie dziwi więc, że, szczególnie w czasie wakacji, w niektórych lasach można spotkać więcej osób spacerujących z kijami niż bez. Leśnicy już dawno zauważyli, że, stawiając na nordic walking, przyciągną do lasów więcej turystów, więc tworzą kolejne ścieżki do uprawiania tego sportu oraz organizują imprezy dla jego miłośników. Dziś trudniej znaleźć nadleśnictwo, gdzie nie ma specjalnej trasy, niż takie, gdzie one są. Wiele, jeśli nie większość, oznakowana jest tablicami zgodnymi z ogólnoeuropejskimi standardami nordic walking. Na tablicach znajdują się mapy oraz wskazówki dotyczące techniki, doboru sprzętu i walorów zdrowotnych tego sportu. Informacje na temat tras i planowanych imprez można znaleźć na stronach internetowych Lasów Państwowych, regionalnych dyrekcji, nadleśnictw oraz w serwisie Czaswlas.pl.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

EUROPEJSKI TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

EUROPEJSKI TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Już po raz ósmy z kolei będziemy obchodzić Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju, który w tym roku przypada na okres od 20 do 26 września. Szereg działań przygotowanych z myślą o społeczeństwie zaplanowali w tych dniach leśnicy z RDLP w Lublinie.

„Zaspokaja podstawowe potrzeby wszystkich ludzi oraz zachowuje, chroni i przywraca integralność ekosystemu Ziemi, bez zagrożenia możliwości zaspokajania potrzeb przyszłych pokoleń i bez przekraczania długookresowych granic pojemności ekosystemu Ziemi” – tak brzmi w dużym skrócie idea drogi do zrównoważonego rozwoju w ujęciu globalnym, nakreślona na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 r.

Mimo, że genezy samego pojęcia należy szukać już w początkach XVIII wieku, kiedy Hans Carl von Carlowitz zwrócił uwagę na problem drastycznego zmniejszania się powierzchni jakie zajmowały lasy, potrzeba rozsądnego korzystania z zasobów środowiska naturalnego i terenów leśnych była akcentowana i ewoluowała na przestrzeni kolejnych wieków również w naszym kraju, czego potwierdzenie stanowi wpisanie zasady zrównoważonego rozwoju do Konstytucji RP.

Najbardziej aktualną wizją tej wielowiekowej idei uwzględniającą wyzwania, przed jakimi stoi współczesny świat w kontekście zarządzania zasobami naturalnymi, ludzkimi i gospodarczymi, jest Agenda 2030 – dokument zawierający cele konieczne do osiągnięcia. Agendę przyjęły jednogłośnie 193 państwa członkowskie ONZ podczas szczytu w Nowym Jorku we wrześniu 2015 roku. Realizacja przyjętych w jej treści 17 celów i 169 zadań, ma doprowadzić do wyeliminowania ubóstwa i sprawić, aby świat był w przyszłości jeszcze bardziej zrównoważony pod wieloma względami.

W ideę zrównoważonego rozwoju i działania podejmowane na rzecz realizacji celu nr 15 Agendy 2030 („Życie na lądzie”) od niemal 100 lat wpisują się Lasy Państwowe – prowadząc wielofunkcyjną, zrównoważoną gospodarkę leśną, zachowując różne funkcje lasów i godząc związane z nimi potrzeby przyrodnicze, społeczne i gospodarcze.

  • zapewniamy trwałość lasów będących podstawą ochrony klimatu i środowiska naturalnego
  • kształtujemy w społeczeństwie świadomość znaczenia lasów dla środowiska naturalnego oraz zapewniamy społeczeństwu możliwość korzystania z terenów leśnych
  • dostarczamy surowiec drzewny oraz inne produkty i usługi dla krajowej gospodarki

Gospodarowanie lasami w sposób trwały i zrównoważony sprawia, że od końca II wojny światowej, lesistość Polski systematycznie wzrasta. Drewno z naszych lasów posiada międzynarodowe certyfikaty będące gwarantem, że zostało ono pozyskane bez szkody dla środowiska przyrodniczego przy jednoczesnej dbałości o zachowanie zasobów drzewnych dla przyszłych pokoleń. Dodatkowo jest to surowiec w pełni odnawialny, mający przeszło 30 tysięcy zastosowań, co czyni go najlepszym zrównoważonym naturalnym bogactwem jakie można było sobie wyobrazić. Pamiętajmy, że polskie lasy nie służą wyłącznie do produkcji surowca! Nasze ojczyste leśne ostępy są także ostoją różnorodności biologicznej dając życie wielu organizmom, które często są zagrożone wyginięciem, chronią klimat, produkują tlen i pochłaniają dwutlenek węgla oraz są miejscem wykorzystywanym przez społeczeństwo do szeroko pojętej rekreacji.

Co? Gdzie? Kiedy?
– najważniejsze działania zaplanowane przez nadleśnictwa RDLP w Lublinie
w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju

Nadleśnictwo Biała Podlaska, wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Sławacinku Starym, będzie prowadziło akcję „Drzewko za elektrośmieci”. Każda osoba, która między 18 września, a 8 października dostarczy do siedziby nadleśnictwa zużyte sprzęty, otrzyma sadzonkę świerka pospolitego. Dodatkowo, bialscy leśnicy włączą się w sprzątanie rzeki Klukówki, ECKiW OHP w Roskoszy i lasów leśnictwa Leśna Podlaska, w czym pomogą im przedstawiciele Rady Powiatu Bialskiego, Rady Miasta Biała Podlaska oraz Bialskiego Batalionu Polskich Drużyn Strzeleckich.

Nie lada gratkę dla miłośników przyrody przygotowali pracownicy Nadleśnictwa Tomaszów. Będzie nią rajd nordic walking pod nazwą "Zielone Kilometry" "Green Kilometers". Zadaniem tej inicjatywy jest pokazanie uczestnikom, jak ważny jest zrównoważony rozwój w dobie zmian klimatu. Rajd, przebiegający przez uroczysko leśne "Siwa Dolina", przylegające bezpośrednio do miasta Tomaszów Lubelski, ma pokazać wzajemne zależności pomiędzy człowiekiem, a naturalnym środowiskiem oraz podkreślić wielkie znaczenie terenów zielonych w procesach urbanizacyjnych, zarówno dla ładu estetycznego, rekreacji jak i zdrowia społeczeństwa. Trasa rajdu liczy około 8 kilometrów – przebiega przez lasy Leśnictwa Tomaszów.

Z myślą o uczniach klas szkół podstawowych IV-VIII Nadleśnictwo Zwierzyniec ogłosiło konkurs przyrodniczy pt. „Nocne życie zwierząt leśnych”. Celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi dzieci oraz młodzieży, na bogactwo przyrodnicze polskich lasów, popularyzacja wiedzy przyrodniczo-leśnej oraz zainteresowanie uczniów tematyką ochrony przyrody.

W trakcie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju Nadleśnictwo Włodawa wyjdzie naprzeciw seniorom – organizując zajęcia dedykowane dla słuchaczy miejscowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Będą one oczywiście poświęcone celom jakie przyświecają realizacji idei zrównoważonego rozwoju.

W ramach społecznej funkcji lasu pracownicy Nadleśnictwa Sarnaki udostępnią tereny leśne na organizację imprezy sportowej dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Podczas tego wydarzenia sarnaccy leśnicy będą także wcielać w życie funkcję edukacyjną poprzez poszerzanie wiedzy uczestników na temat funkcjonowania leśnych ekosystemów.

Nadleśnictwo Rozwadów postawi na edukację w zakresie troski o środowisko. Jej wyrazem będzie akcja sprzątania lasu przeprowadzona wspólnie z Klubem Ekologicznym i lokalnymi harcerzami zwieńczona pogadanką o odpowiedzialnej konsumpcji, gospodarce odpadami, wpływie segregacji śmieci na zmiany klimatu.

Tablice edukacyjne przybliżające cele zrównoważonego rozwoju oraz działania Lasów Państwowych wpisujące się w ich realizację przygotują leśnicy z Nadleśnictwa Parczew. Będą one udostępniane szkołom oraz zaprzyjaźnionym instytucjom.

Więcej szczegółów znajduje się w pliku pdf.