Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Nadleśnictwo Krasnystaw zostało powołane Zarządzeniem nr 6 Dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Lublinie z dnia 27 listopada 1972 roku.

W okresie przedrozbiorowym lasy dzisiejszego Nadleśnictwa Krasnystaw w przeważającej części stanowiły lasy majątkowe rodów szlacheckich. Znaczna część lasów – około 4000 ha stanowiły dobra narodowe i koronne .
 
Po upadku Powstania Listopadowego lasy dzieliły się na ( wg Aleksandra Połujańskiego 1854 rok – najstarsze dane ) :
 
- rządowe - Straż Łopiennik z czterema obrębami
 ( 2090ha ) : Łosienne , Jeżyniec , Niemienice , Siennica Królewska.
- lasy miejskie ( 520ha) : Borek , Lipina
- lasy donacyjne ( 1680ha) : Namule , Mądre
- lasy prywatne :
 a) Ordynacja Zamojska - P. Dolina , Zabytów ,
     Sulmice , Dulnik
 b) Majątek hrabiego Jana Poletyłły: Siennica Różana , 
     Bończa ,Kraśniczyn
 c) Mniejsze majątki : Udrycze , Żulin , Borowica ,
     Krzywe , Krupe , Skierbieszów , Surhów
 
W 1835 roku lasy rządowe uległy zmniejszeniu na skutek dalszych rozdań z mocy ukazu carskiego „ za współdziałanie w ostatecznym poskromieniu powstania i uspokojeniu Królestwa Polskiego" – donacje: Białka, Siennica Królewska, Krasnystaw, Łopiennik.
  
W 1920 roku po raz pierwszy utworzono Nadleśnictwo Krasnystaw z siedzibą w Łopienniku. W jego skład weszły byłe lasy rządowe ( Niemienice, Łosienne ) oraz donacyjne ( Namule, Mądre, Łopiennik, Siennica Królewska ). Pozostałe kompleksy dzisiejszego nadleśnictwa pozostawały w rękach prywatnych .
 
W okresie powojennym na mocy okólnika Dyrekcji Lasów Państwowych z 28.08.1944 r , lasy dzisiejszego Nadleśnictwa Krasnystaw weszły w skład nowo utworzonych nadleśnictw :
     - Krasnystaw ( Łosienne, Namule, Niemienice , Siennica )
     - Orłów (Orłów, Bończa, Kraśniczyn, Stryjów, Sulmice )
     - Rejowiec ( Rejowiec + Góry i Wierzchowiny )
     - Zamość ( Łaziska , P. Dolina + Łabunie, Komarów, Mokre )
 
W okresie 1944 – 1952 zmieniono nazwę Nadleśnictwa Krasnystaw na Łopiennik ( 1947 ), w 1948 roku do Nadleśnictwa Rejowiec przekazano leśnictwa: Żulin , Siennica Królewska i Pawłów, a do Nadleśnictwa Krzczonów leśnictwo Pilaszkowice. Jednocześnie ze zlikwidowanego Nadleśnictwa Łęczna przyjęto leśnictwo Milejów oraz w 1951 roku lasy samorządowe miasta Krasnystaw (Borek , Lipina ).
 
Zarządzeniem Nr 59 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 14 listopada 1972 r. zlikwidowano z dniem 1 stycznia 1973 r. Nadleśnictwa: Łopiennik, Zawadówka, Zamość. Zarządzeniem Nr 6 z dnia 27 listopada 1972 roku powołano z dniem 1 stycznia 1973 roku Nadleśnictwo Krasnystaw z tymczasową siedzibą w Zamościu. Nową siedzibę w Krasnymstawie oddano do użytku 1 marca 1977 roku.
 

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Podsumowanie III konkursu fotograficznego Leśny Album

Podsumowanie III konkursu fotograficznego Leśny Album

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyła się trzecia edycja Konkursu Fotograficznego im. Augusta Cieszkowskiego LEŚNY ALBUM. Współorganizatorem przedsięwzięcia – podobnie jak rok temu – było Nadleśnictwo Krasnystaw. Honorowym patronatem konkurs objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda. W gronie partnerów wspierających organizację konkursu oraz fundatorów nagród znalazło się Koło Łowieckie nr 6 „Jarząbek”, Centrum Kultury w Siennicy Różanej, firma WOJ-POL oraz Polskie Towarzystwo Leśne Oddział w Lublinie. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Czasopismo Społeczno-Kulturalne „Ziarno” i Czasopismo Artystyczne „Nestor”.

Celem konkursu jest propagowanie postawy szacunku wobec dziedzictwa przyrodniczego jakim są lasy oraz rozwijanie zainteresowań związanych ze sztuką fotografii i promowanie młodych talentów. Tradycyjnie prace laureatów publikowane są w czasopismach regionalnych „Nestor” (2019 nr 49, 2020 nr 52) i „Ziarno” (2019 nr 46/47, 2020 nr 48). Nagrodzone fotografie z I i II edycji konkursu można obejrzeć w wydaniach papierowych oraz w elektronicznej wersji czasopism.

Prace nad trzecią edycją konkursu rozpoczęły się wczesną jesienią. Pierwsze zaproszenia do szkół podstawowych oraz szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w całym województwie lubelskim przekazano w październiku 2020 r. Fotografie nadsyłano do 30 kwietnia 2021 r., natomiast 11 maja zebrała się komisja konkursowa, celem ich oceny i wyłonienia zwycięzców. Jury tworzyli: Waldemar Czajka (przewodniczący), Stanisław Buk, Monika Krysiak, Ewa Dobrzańska-Mochniej, Michał Żywot i Monika Nagowska. Komisja miała niełatwe zadanie. Nadesłano 256 zdjęć prezentujących wysoki poziom umiejętności autorów i ich artystyczne wyczucie. Na fotografiach widać różnorodność polskich lasów i oryginalność ujęcia tematu, zmienność pór roku i pory dnia, piękno kompleksów leśnych oraz urok przyrodniczych detali. Jedynie 6 prac nie zakwalifikowano do konkursu, wszystkie pozostałe spełniły kryteria określone w regulaminie. Kolejne miejsca w III Konkursie Fotograficznym im. Augusta Cieszkowskiego LEŚNY ALBUM zdobyli następujący uczniowie:

W kategorii szkół podstawowych (klasy VII i VIII):

I miejsce – Dominik Hawryluk „Park leśny w Pokoju”

II miejsce – Julia Pieniążek „Feeria barw”

III miejsce – Julia Kruk „Z koroną w chmurach”

W kategorii szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

I miejsce – Justyna Barańska „Sarenki – piękne stadko”

II miejsce – Joanna Żdżyłowska „Leśna spiżarnia”

III miejsce – Natalia Grabowska „Kwiecisty dywanik”

Komisja postanowiła wyróżnić prace następujących uczniów:

Jakub Stadnik „Kąpiel w słońcu”

Amelia Nitrepska „Love las”

Nina Leszkowicz „Las”

Dla laureatów i wyróżnionych autorów przygotowano dyplomy i nagrody rzeczowe oraz fotografie w okolicznościowej oprawie. Natomiast dla wszystkich uczestników (90 zakwalifikowanych uczniów) i ich nauczycieli (24 osoby) – upominki i podziękowania za udział w konkursie. Poza tym czasopismo „Ziarno” przyznało własne wyróżnienia 20 uczniom – zdjęcia ich autorstwa wybrano do publikacji na łamach pisma. Wyróżnieni zostali: Gabriel Kałużny „Ślimak winniczek”, Julia Cieślak „Zimowy krajobraz”, Igor Chęć „Kapliczka”, Jagoda Batejko „Nałęczowski las liściasty”, Weronika Nowosad „Droga do nieba”, Zuzanna Terlecka „Fioletowa kraina kwiatów”, Wiktoria Walczuk „Zaczarowana droga”, Klaudia Chwała „Leśne lustro”, Emilia Dul „Zwierciadło”, Oliwia Kotuła „Świt”, Kacper Gąska „Lasy krasnobrodzkie”, Robert Tarajko „Nie śpię, czuwam”, Anna Jakimiak „Droga”, Oliwia Starzyńska „Zwierciadło lasu”, Natalia Kiersztyn „Zimowy poranek”, Helena Hojda „Jesień”, Mateusz Olesiejko „Odpoczynek zgodnie z naturą”, Kornelia Chwała „Zaproszenie do lasu”, Maja Żeliszczak „Leśna sierotka”, Kacper Opat „Przedwiośnie”.

Organizatorzy mieli nadzieję na spotkanie z wszystkimi autorami oraz z ich opiekunami na uroczystym podsumowaniu. Niestety z uwagi na obowiązujący reżim sanitarny okazało się to niemożliwe. Wzorem ubiegłego roku po ogłoszeniu wyników na stronie internetowej, nagrody, dyplomy i upominki zostaną przekazane bezpośrednio do szkół. Prace zakwalifikowane do konkursu można obejrzeć na prezentacji multimedialnej i na wystawie w budynku szkoły. Zostały one wykonane przez pasjonatów fotografii i przyrody z całego regionu ze szkół w: Borowinie Sitanieckiej, Chełmie, Czułczycach, Dorohusku, Krupem, Łopienniku Dolnym i Łopienniku Nadrzecznym, Nieledwi, Rejowcu, Sielcu, Siennicy Nadolnej, Siennicy Różanej Sitnie, Stołpiu, Tarzymiechach, Tomaszowie Lubelskim, Trzeszczanach, Wielączy Kolonii, Wirkowicach, Włodawie, Zamościu oraz Leśnej Podlaskiej.

Kolejna edycja konkursu przed nami. Zachęcamy do spacerów po lesie z aparatem fotograficznym i do nadsyłania prac na adres: lesnyalbum@gmail.com. Serdeczne pozdrawiamy wszystkich uczestników konkursu i ich opiekunów, wszystkich miłośników przyrody i fotografii. Do zobaczenia za rok!